Het instituut krijgt als taak om een zogenoemde Verduurzamingsagenda op te stellen met concrete en afrekenbare doelstellingen om verpakkingen te verduurzamen. Het instituut voert onderzoek uit en stelt in 2013 de hoogst haalbare doelen vast voor 2018 en in 2018 voor 2022, aldus de Raamovereenkomst.


In april 2013 opent het KIDV zijn deuren in gebouw Spaces, waar het nog steeds is gevestigd. Hester Klein Lankhorst (directeur), Karen van de Stadt (verpakkingskundige) en Ingrid Goud (office management) zijn de eerste drie medewerkers. Op dit moment telt het KIDV-team veertien medewerkers.

De oprichting van het KIDV werd op 27 juni 2012 officieel aangekondigd in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. In artikel 4 wordt gesproken van ‘een op te richten onafhankelijk en deskundig kennisinstituut, waaraan wetenschappers en vertegenwoordigers van de rijksoverheid, gemeenten en het verpakkend bedrijfsleven deelnemen’.

2013

De oprichting

Het instituut krijgt als taak om een zogenoemde Verduurzamingsagenda op te stellen met concrete en afrekenbare doelstellingen om verpakkingen te verduurzamen. Het instituut voert onderzoek uit en stelt in 2013 de hoogst haalbare doelen vast voor 2018 en in 2018 voor 2022, aldus de Raamovereenkomst.


In april 2013 opent het KIDV zijn deuren in gebouw Spaces, waar het nog steeds is gevestigd. Hester Klein Lankhorst (directeur), Karen van de Stadt (verpakkingskundige) en Ingrid Goud (office management) zijn de eerste drie medewerkers. Op dit moment telt het KIDV-team veertien medewerkers.

2013

De oprichting van het KIDV werd op 27 juni 2012 officieel aangekondigd in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. In artikel 4 wordt gesproken van ‘een op te richten onafhankelijk en deskundig kennisinstituut, waaraan wetenschappers en vertegenwoordigers van de rijksoverheid, gemeenten en het verpakkend bedrijfsleven deelnemen’.

De oprichting