In het laatste kwartaal van 2013 voerden het KIDV en de Raad Nederlandse Detailhandel de pilot ‘Mag het een tasje minder zijn?’ uit. Onderzocht werd of beprijzing van plastic tassen de uitgifte van het aantal tassen in winkels vermindert. Ook werd onderzocht of beprijzing van draagtassen het gedrag van consumenten bij het winkelen beïnvloedt.

Uit de pilot bleek dat met een combinatie van beprijzing en goede communicatie, een grote vermindering – variërend van 48 tot zelfs 77 procent - kon worden bereikt van het aantal plastic tasjes dat winkels uitdelen. Ook werden significante dalingen behaald in het aantal gratis tassen per aankoop. In 2012 werden tussen de 57 en 95 procent gratis tassen uitgegeven; in de pilotperiode in 2013 lag dat getal op 4 tot 31 procent.


De pilot was onderdeel van het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’. In een tweede onderzoek (2014) onderzocht TNO in opdracht van het KIDV welke materialen en vormen van draagtassen het minst milieubelastend zijn. Hiervoor werden hemdtassen, middelgrote tassen en big shoppers van verschillende materialen met elkaar vergeleken, in totaal twintig verschillende draagtassen. De resultaten lieten zien dat meermalig gebruik van draagtassen minder milieubelastend is dan eenmalig gebruik. Dat gold zowel voor middelgrote draagtassen, als voor big shoppers. Qua materialen bleken polyester (PET), (r-)PP, (r-)PE en jute de meest duurzame materialen voor middelgrote draagtassen en big shoppers.


Het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’ speelde een belangrijke rol in de besluitvorming om per 1 januari 2016 de gratis verstrekking van plastic tassen te verbieden.


2013

Mag het een tasje
minder zijn?

2013

Mag het een tasje
minder zijn?

In het laatste kwartaal van 2013 voerden het KIDV en de Raad Nederlandse Detailhandel de pilot ‘Mag het een tasje minder zijn?’ uit. Onderzocht werd of beprijzing van plastic tassen de uitgifte van het aantal tassen in winkels vermindert. Ook werd onderzocht of beprijzing van draagtassen het gedrag van consumenten bij het winkelen beïnvloedt.

Uit de pilot bleek dat met een combinatie van beprijzing en goede communicatie, een grote vermindering – variërend van 48 tot zelfs 77 procent - kon worden bereikt van het aantal plastic tasjes dat winkels uitdelen. Ook werden significante dalingen behaald in het aantal gratis tassen per aankoop. In 2012 werden tussen de 57 en 95 procent gratis tassen uitgegeven; in de pilotperiode in 2013 lag dat getal op 4 tot 31 procent.


De pilot was onderdeel van het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’. In een tweede onderzoek (2014) onderzocht TNO in opdracht van het KIDV welke materialen en vormen van draagtassen het minst milieubelastend zijn. Hiervoor werden hemdtassen, middelgrote tassen en big shoppers van verschillende materialen met elkaar vergeleken, in totaal twintig verschillende draagtassen. De resultaten lieten zien dat meermalig gebruik van draagtassen minder milieubelastend is dan eenmalig gebruik. Dat gold zowel voor middelgrote draagtassen, als voor big shoppers. Qua materialen bleken polyester (PET), (r-)PP, (r-)PE en jute de meest duurzame materialen voor middelgrote draagtassen en big shoppers.


Het project ‘Vermindering draagtassen in het winkelkanaal’ speelde een belangrijke rol in de besluitvorming om per 1 januari 2016 de gratis verstrekking van plastic tassen te verbieden.