Van mei tot november 2013 voerde het KIDV onderzoek uit naar verschillende manieren om drankenkartons in te zamelen en te hergebruiken. Het onderzoek richtte zich op de milieu- en kostenprestaties.

In 37 gemeenten werden inwoners opgeroepen om zoveel mogelijk lege drankenkartons na gebruik te scheiden en in te leveren. Het ging om pakken voor bijvoorbeeld vla, yoghurt, melk, appelsap of andere dranken, maar ook om de kleine limonadepakjes die kinderen vaak mee naar school nemen. In de pilot werd gewerkt met drie methoden: aparte inzameling van drankenkartons, nascheiding en inzameling samen met oud papier of plastic.


Het onderzoek toonde aan dat inzameling en recycling van drankenkartons milieuwinst oplevert ten opzichte van verwerking in de afvalverbrandingsinstallatie. Recycling is technisch mogelijk en kan een aanzienlijk rendement opleveren: in het gunstigste geval - bij nascheiding – zou tot 63 procent van het materiaal - vooral papiervezels – herbruikbaar zijn.


De resultaten van het onderzoek werden eind 2013 aan toenmalig staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu gerapporteerd. De resultaten van de KIDV-pilot speelden een belangrijke rol in de besluitvorming om gemeenten per januari 2015 een vergoeding te betalen voor de gescheiden inzameling van drankenkartons. Het dossier is nog steeds actueel. Over de huidige stand van zaken van de recycling van drankenkartons publiceerde het KIDV eind 2022 de factsheet Drankenkartons.


2015

Pilot Drankenkartons

2015

Pilot Drankenkartons

Van mei tot november 2013 voerde het KIDV onderzoek uit naar verschillende manieren om drankenkartons in te zamelen en te hergebruiken. Het onderzoek richtte zich op de milieu- en kostenprestaties.

In 37 gemeenten werden inwoners opgeroepen om zoveel mogelijk lege drankenkartons na gebruik te scheiden en in te leveren. Het ging om pakken voor bijvoorbeeld vla, yoghurt, melk, appelsap of andere dranken, maar ook om de kleine limonadepakjes die kinderen vaak mee naar school nemen. In de pilot werd gewerkt met drie methoden: aparte inzameling van drankenkartons, nascheiding en inzameling samen met oud papier of plastic.


Het onderzoek toonde aan dat inzameling en recycling van drankenkartons milieuwinst oplevert ten opzichte van verwerking in de afvalverbrandingsinstallatie. Recycling is technisch mogelijk en kan een aanzienlijk rendement opleveren: in het gunstigste geval - bij nascheiding – zou tot 63 procent van het materiaal - vooral papiervezels – herbruikbaar zijn.


De resultaten van het onderzoek werden eind 2013 aan toenmalig staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu gerapporteerd. De resultaten van de KIDV-pilot speelden een belangrijke rol in de besluitvorming om gemeenten per januari 2015 een vergoeding te betalen voor de gescheiden inzameling van drankenkartons. Het dossier is nog steeds actueel. Over de huidige stand van zaken van de recycling van drankenkartons publiceerde het KIDV eind 2022 de factsheet Drankenkartons.