Spoor 3      -  Intrinsiek duurzame oplossingen

Spoor 2      -  Meer circulariteit in de keten

Spoor 1      -  Meer en betere recycling van verpakkingsafval


We kunnen niet doorgaan met de huidige manier van verpakken, maar we kunnen er ook niet mee stoppen. De intrinsiek duurzame oplossingen zijn nog niet voldoende beschikbaar.

Volgens het KIDV moet de hele keten ‘aan de bak’ en niet terugdeinzen om productie, logistiek en consumptie helemaal anders te gaan doen. Deze manier van innoveren is niet verenigbaar met het going concern in de bedrijfsvoering en vereist oriëntatie op de toekomst. Het KIDV pleit er in The State of Sustainable Packaging voor om nieuwe ketens met ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en burgers/consumenten te ontwikkelen, om richting te geven aan de overgang naar de intrinsiek duurzame samenleving.


De publicatie kun je hier downloaden.


Zie hier het verpakkingsdilemma, zoals opgetekend in The State of Sustainable Packaging die op 20 juli 2020 werd gepubliceerd. In deze publicatie geeft het KIDV aan hoe de internationale verpakkingswereld via recycling en circulariteit uiteindelijk intrinsieke duurzaamheid kan bereiken. Dat is verpakken zonder schade aan mens en milieu. The State of Sustainable Packaging bevat een strategische kijk op de benodigde samenwerking én innovaties die hiervoor noodzakelijk zijn.


In de KIDV-publicatie worden maatschappelijke en economische knelpunten benoemd die duurzaam verpakken in de weg staan. De oorzaken zijn divers; daarom is er ook geen eenvoudige oplossing voor handen. Om de knelpunten aan te pakken heeft het KIDV een strategie met drie innovatiesporen opgesteld, met effecten op de korte, middellange en lange termijn.


2020

The State of
Sustainable Packaging

Volgens het KIDV moet de hele keten ‘aan de bak’ en niet terugdeinzen om productie, logistiek en consumptie helemaal anders te gaan doen. Deze manier van innoveren is niet verenigbaar met het going concern in de bedrijfsvoering en vereist oriëntatie op de toekomst. Het KIDV pleit er in The State of Sustainable Packaging voor om nieuwe ketens met ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en burgers/consumenten te ontwikkelen, om richting te geven aan de overgang naar de intrinsiek duurzame samenleving.


De publicatie kun je hier downloaden.


Spoor 3 


Intrinsiek duurzame oplossingen

Spoor 2  

Meer circulariteit in de keten

Spoor 1  


Meer en betere recycling van verpakkingsafval


2020

The State of
Sustainable Packaging

We kunnen niet doorgaan met de huidige manier van verpakken, maar we kunnen er ook niet mee stoppen. De intrinsiek duurzame oplossingen zijn nog niet voldoende beschikbaar.

Zie hier het verpakkingsdilemma, zoals opgetekend in The State of Sustainable Packaging die op 20 juli 2020 werd gepubliceerd. In deze publicatie geeft het KIDV aan hoe de internationale verpakkingswereld via recycling en circulariteit uiteindelijk intrinsieke duurzaamheid kan bereiken. Dat is verpakken zonder schade aan mens en milieu. The State of Sustainable Packaging bevat een strategische kijk op de benodigde samenwerking én innovaties die hiervoor noodzakelijk zijn.


In de KIDV-publicatie worden maatschappelijke en economische knelpunten benoemd die duurzaam verpakken in de weg staan. De oorzaken zijn divers; daarom is er ook geen eenvoudige oplossing voor handen. Om de knelpunten aan te pakken heeft het KIDV een strategie met drie innovatiesporen opgesteld, met effecten op de korte, middellange en lange termijn.