Kennis

innovatie

+
=

Intrinsiek Duurzaam Verpakken

Als KIDV kunnen we vol trots terugkijken op de eerste 10 jaar van ons bestaan. Maar ere wie ere toe komt: wij vinden het toch vooral de verdienste van het verpakkende bedrijfsleven, de ondernemers – van multinational tot retailer tot start-up - die duurzaam verpakken hebben omarmd én – vergezeld door de recyclingindustrie – in de praktijk hebben gebracht.

Sinds onze start in 2013 heeft het KIDV-team ze uiteraard graag geholpen met kennis, advies en tools. Daarvoor zijn we immers opgericht en dat blijven we doen. Want we moeten door op de weg naar, zoals wij dat hebben benoemd, intrinsiek duurzaam verpakken. Naar een nieuwe tijd, waarin verpakkingen op geen enkele manier nog negatieve impact hebben op mens en milieu.

 

Twee jaar geleden heeft het KIDV in The State of Sustainable Packaging de route naar een intrinsiek duurzame verpakkingsketen opgeschreven. Dat is geen korte of gemakkelijke weg. Wij horen vaak dat ‘we’ verpakkingen en alle vraagstukken daaromheen zo simpel en eenvoudig mogelijk moeten maken. Maar de praktijk is weerbarstig en complex, de wet- en regelgeving ingewikkeld. De maatschappelijke druk – met name op plastic verpakkingen – neemt sterk toe en consumenten zijn terecht kritisch op green washing. Het is zaak dat we niet meedrijven in de emotie, maar structureel en feitelijk blijven werken aan het sluiten van kringlopen van bestaande materialen. En tevens, dat we nieuwe biosphere compatible solutions vinden, zodat ongewenste lekstromen naar het milieu worden voorkomen.

 

In de afgelopen 10 jaar is bewezen dat we door samenwerking en innovatie ver kunnen komen. In 2013 werd in boardrooms van bedrijven niet of nauwelijks over verpakkingen gesproken; veelal voerden marketing en sales de regie over nieuwe producten en hun verpakkingen. Dit veranderde, mede onder invloed van de al gememoreerde maatschappelijke druk, nieuwe wetgeving en kritische consumenten. Bedrijven en branches – eerst de koplopers, daarna het peloton – kwamen in beweging. En nu wil iedereen honderd procent recyclebare en/of herbruikbare en/of circulaire verpakkingen. Daar werkt het 10-jarige KIDV hard aan mee.

 

Voor intrinsieke duurzaamheid moeten we echter méér en sneller stappen maken. Innovatie is hiervoor noodzakelijk. Behalve dat we bedrijven blijven adviseren en ondersteunen, zullen we ze in de komende tijd vooral ook prikkelen en uitdagen om meer snelheid te maken én innovaties op te pakken. Want alleen ‘meer en betere recycling’ en ‘meer circulariteit’ zijn niet voldoende om intrinsiek duurzaam verpakken te realiseren. We doen dit in programma’s en projecten samen met onze partners binnen het Afvalfonds Verpakkingen en alle schakels binnen de keten, maar ook partijen daarbuiten. Wat mij betreft ruilen we de hoofdletter I in onze naam, van instituut, daarvoor om met de I van Innovatie. Kennis + Innovatie = Intrinsiek Duurzaam Verpakken. Met deze opgave kunnen wij zeker nog weer 10 jaar vooruit.

 

Chris Bruijnes

Directeur KIDV

Kennis

innovatie

+
=

Intrinsiek Duurzaam Verpakken

Als KIDV kunnen we vol trots terugkijken op de eerste 10 jaar van ons bestaan. Maar ere wie ere toe komt: wij vinden het toch vooral de verdienste van het verpakkende bedrijfsleven, de ondernemers – van multinational tot retailer tot start-up - die duurzaam verpakken hebben omarmd én – vergezeld door de recyclingindustrie – in de praktijk hebben gebracht.

Sinds onze start in 2013 heeft het KIDV-team ze uiteraard graag geholpen met kennis, advies en tools. Daarvoor zijn we immers opgericht en dat blijven we doen. Want we moeten door op de weg naar, zoals wij dat hebben benoemd, intrinsiek duurzaam verpakken. Naar een nieuwe tijd, waarin verpakkingen op geen enkele manier nog negatieve impact hebben op mens en milieu.

 

Twee jaar geleden heeft het KIDV in The State of Sustainable Packaging de route naar een intrinsiek duurzame verpakkingsketen opgeschreven. Dat is geen korte of gemakkelijke weg. Wij horen vaak dat ‘we’ verpakkingen en alle vraagstukken daaromheen zo simpel en eenvoudig mogelijk moeten maken. Maar de praktijk is weerbarstig en complex, de wet- en regelgeving ingewikkeld. De maatschappelijke druk – met name op plastic verpakkingen – neemt sterk toe en consumenten zijn terecht kritisch op green washing. Het is zaak dat we niet meedrijven in de emotie, maar structureel en feitelijk blijven werken aan het sluiten van kringlopen van bestaande materialen. En tevens, dat we nieuwe biosphere compatible solutions vinden, zodat ongewenste lekstromen naar het milieu worden voorkomen.

 

In de afgelopen 10 jaar is bewezen dat we door samenwerking en innovatie ver kunnen komen. In 2013 werd in boardrooms van bedrijven niet of nauwelijks over verpakkingen gesproken; veelal voerden marketing en sales de regie over nieuwe producten en hun verpakkingen. Dit veranderde, mede onder invloed van de al gememoreerde maatschappelijke druk, nieuwe wetgeving en kritische consumenten. Bedrijven en branches – eerst de koplopers, daarna het peloton – kwamen in beweging. En nu wil iedereen honderd procent recyclebare en/of herbruikbare en/of circulaire verpakkingen. Daar werkt het 10-jarige KIDV hard aan mee.

 

Voor intrinsieke duurzaamheid moeten we echter méér en sneller stappen maken. Innovatie is hiervoor noodzakelijk. Behalve dat we bedrijven blijven adviseren en ondersteunen, zullen we ze in de komende tijd vooral ook prikkelen en uitdagen om meer snelheid te maken én innovaties op te pakken. Want alleen ‘meer en betere recycling’ en ‘meer circulariteit’ zijn niet voldoende om intrinsiek duurzaam verpakken te realiseren. We doen dit in programma’s en projecten samen met onze partners binnen het Afvalfonds Verpakkingen en alle schakels binnen de keten, maar ook partijen daarbuiten. Wat mij betreft ruilen we de hoofdletter I in onze naam, van instituut, daarvoor om met de I van Innovatie. Kennis + Innovatie = Intrinsiek Duurzaam Verpakken. Met deze opgave kunnen wij zeker nog weer 10 jaar vooruit.

 

Chris Bruijnes

Directeur KIDV