2015 - 2019

Wetenschappelijk onderzoeksprogramma

Van 2015 tot 2019 voerde het KIDV - in samenwerking met de Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit & Research en TNO - het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Sustainable Packaging uit. Het programma was gericht op urgente en relevante vragen die bijdragen aan een structurele vermindering van de milieudruk in de productverpakkingsketen in Nederland. Het programma werd opgesteld in samenwerking met het Topinstituut Food & Nutrition (TiFN).

“Blijvende synergie realiseren tussen maatschappelijke vragen en wetenschappelijke inspanningen”

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van het KIDV en TiFN was gebaseerd op een stevige inventarisatie van relevante vraagstukken bij bedrijven, wetenschap, materiaalvertegenwoordigers, NGO’s en gemeenten. De gekozen thema’s werden georganiseerd rond de levenscyclus van verpakkingen. De inzichten uit de onderzoeken zijn geïntegreerd in een onderwijsmodule voor het hbo. Klik hier om meer te lezen over de hoofdbevindingen van het onderzoek, volgens de projectleiders Hans van Trijp (programmaleider en hoogleraar Wageningen UR) en Peter Blok (projectleider KIDV).

“Blijvende synergie realiseren tussen maatschappelijke vragen en wetenschappelijke inspanningen”

Van 2015 tot 2019 voerde het KIDV - in samenwerking met de Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit & Research en TNO - het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Sustainable Packaging uit. Het programma was gericht op urgente en relevante vragen die bijdragen aan een structurele vermindering van de milieudruk in de productverpakkingsketen in Nederland. Het programma werd opgesteld in samenwerking met het Topinstituut Food & Nutrition (TiFN).

Het wetenschappelijk onderzoeks-programma van het KIDV en TiFN was gebaseerd op een stevige inventarisatie van relevante vraagstukken bij bedrijven, wetenschap, materiaalvertegen-woordigers, NGO’s en gemeenten. De gekozen thema’s werden georganiseerd rond de levenscyclus van verpakkingen. De inzichten uit de onderzoeken zijn geïntegreerd in een onderwijsmodule voor het hbo. Klik hier om meer te lezen over de hoofdbevindingen van het onderzoek, volgens de projectleiders Hans van Trijp (programmaleider en hoogleraar Wageningen UR) en Peter Blok (projectleider KIDV).

2015 - 2019

Wetenschappelijk onderzoeks-programma Sustainable Packaging